منوی سایت

دسته بندیها
صفحات سایت

کتاب کار علوم ششم (کارپوچینو) گاج

مشخصاتی وارد نشده است.


توضیحات :

توضیحات

کتاب کار علوم ششم (کارپوچینو) گاج از بهترین کتاب‌ها برای کمک به دانش‌آموز برای یادگیری بهتر درس می‌باشد.
کتاب کار علوم ششم (کارپوچینو) گاج دارای 14 درس که کاملاً در چهارچوب کتاب درسی تألیف شده است.
همچنین دارای 2 آزمون نوبت اول و دوم که کلیه مطالب کتاب کار علوم ششم (کارپوچینو) گاج را در بر گرفته است.
با توجه به اهداف کتاب کار علوم ششم (کارپوچینو) گاج دانش‌آموزان می‌توانند:
-    محیط اطرافشان را درک و توصیف نمایند.
-    انتقادی و خلاق فکر کنند.
-    به کشف و پرروش علائق و استعدادهای فردی خود بپردازند.
-    بین علوم و سایر دروس، ارتباط برقرار کنند.

0